Loading...

มุมมองใหม่ต่อพระคัมภีร์ใหม่

150.00 ฿

รหัสสินค้า  : 9789747302357

จำนวน :  234 หน้า

ผู้เขียน  : ฮวง สาบิน

ผู้แปล  : สิธยา คูหาเสน่ห์

สำนักพิมพ์ กนกบรรณสารOMF

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มุมมองใหม่ต่อพระคัมภีร์ใหม่

A New Look at the New Testament

 

คู่มือเพื่อช่วยไขความเข้าใจในพระวจนะ

หนังสือเล่มนี้เป็นชุดเดียวกันกับ “มุมมองใหม่ต่อพระคัมภีร์เดิม ” โดยผู้เขียน

คนเดียวกันคือ ฮวง สาบิน และเขียนขึ้นโดยมีข้อสมมุติฐานสี่ประการเช่นเดียวกัน

การนำเสนอเรื่องราวก็เป็นแนวเดียวกัน คือเรียบง่าย แต่ยังเน้นในสิ่งที่พระเจ้า

ต้องการจะบอกพวกเขาด้วย

        ข้อสมมุติฐานสี่ประการของหนังสือเล่มนี้คือ

หนึ่ง คริสเตียนไม่พอใจกับการเรียนรู้เพียงแค่ข้อเท็จจริงในพระคัมภีร์ แต่

ต้องการรู้ว่าพระคัมภีร์ พูดอะไรกับพวกเขาและต้องการนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วย

สอง คริสเตียนไม่พอใจกับการรู้พระคัมภีร์เพียงผิวเผิน เขาต้องการเห็นภาพรวม

ทั้งหมดของพระคัมภีร์ และต้องการรู้ว่าสาระสำคัญที่สุดของพระธรรมแต่ละเล่มคืออะไร

สาม พระคัมภีร์เป็นหนังสือเรียบง่ายที่เขียนโดยสามัญชนเพื่อสามัญชน

บางครั้งนักวิชาการและนักศาสนศาสตร์ก็ได้ทำให้พระคัมภีร์ซับซ้อนขึ้นโดยไม่จำเป็น

แทนที่จะเป็นหนังสือที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการประยุต์ใช้

สี่ พระคัมภีร์สามารถสอนแบบง่ายๆ โดยยังคงสาระสำคัญทางด้านวิชาการไว้

เพราะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการประกันความถูกต้องและความสอดคล้อง

ฮวง สาบิน ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์ที่เดินทางไปสอน

ตามภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียเป็นหลัก โดยไม่ได้อยู่ประจำในสถานศึกษาใด และ

เคยเป็นอาจารย์พิเศษที่ The Singapore Bible College (วิทยาลัยพระคริสตธรรม

สิงคโปร์)  สำหรับชีวิตครอบครัวนั้น อาจารย์ฮวง สาบิน สมรสกับ ซู-ลิน และมี

บุตรสาวชื่อเมย์และจอยแอน

 

สารบัญ

ใช้คู่มือเล่มนี้อย่างไร

พันธสัญญาใหม่

 • มัทธิว
 • มาระโก
 • ลูกา
 • ยอห์น
 • กิจการของอัครทูต
 • โรม
 • 1 โครินธ์
 • 2 โครินธ์
 • กาลาเทีย
 • เอเฟซัส
 • ฟีลิปปี
 • โคโลสี
 • 1 เธสะโลนิกา
 • 2 เธสะโลนิกา
 • 1 ทิโมธี
 • 2 ทิโมธี
 • ทิตัส
 • ฟีเลโมน
 • ฮีบรู
 • ยากอบ
 • 1 เปโตร
 • 2 เปโตร
 • 1 ยอห์น
 • 2 และ 3 ยอห์น
 • ยูดา
 • วิวรณ์

หมายเหตุถึงผู้สอนหรือนักเทศน์ที่ใช้หนังสือเล่มนี้

ดรรชนีผู้อ่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 501 กรัม
ขนาด 21 × 14.3 × 1.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “มุมมองใหม่ต่อพระคัมภีร์ใหม่”