Loading...

ผู้สร้างสันติ

200.00 ฿

รหัสสินค้า :  9786169213000
จำนวน : 399 หน้า
ผู้เขียน :  เคน แซนดี้
สำนักพิมพ์ :  ฮากิออส(มูลนิธินาซารีนทอแสงธรรม)

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สร้างสันติ
A BIBLICAL GUIDE TO RESOLVING PERSONAL CONFLICT

 

คู่มือแนะนำการแก้ไขการขัดแย้งส่วนตัวตามแบบพระคัมภีร์
ประธานของพันธกิจผู้สร้างสันติ คือ เคน  แซนดี้  ได้ให้คำแนะนำการประยุกต์
ใช้ตามพระคริสตธรรมคัมภีร์เพื่อแก้ไขความขัดแย้งกัน ซึ่งนำท่านสู่การแก้ไข
ความขัดแย้งจนถึงการคืนดีกัน ซึ่งนำความจริงและการเปลี่ยนแปลงไปถึง
ทุกคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และพี่น้องคริสเตียนได้

“ ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในครอบครัว ในสังคม
ในประเทศ และในโลก เราจำเป็นต้องเรียนรู้จักการเป็นผู้สร้างสันติ เพื่อแก้ไข
ข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวัน หลายคนมีความตั้งใจจะเป็นผู้สร้างสันติ
แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือ เคน แซนดี้  ได้นำหลักการ
ที่อยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้กับเรา

“ผมเชื่อว่าหากผู้อ่านได้ศึกษาและนำไปใช้อย่างจริงจังก็จะเห็นผลอย่างแน่นอน”
(ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย)

“ผู้ที่จะยอมรับหลักการเหล่านี้เป็นส่วนบุคคล จะสามารถพบกับความกล้าหาญ
ผู้ที่จะใช้หลักการเหล่านี้ให้เป็นพื้นฐานในองค์กรก็จะเห็นองค์กรนั้นเติบโต มีชีวิต
ที่ยืนหยัดอยู่ได้ ผมเคยประสบกับผลทั้ง 2 แบบนี้แล้ว นี่คือพลังแห่งพระกิตติคุณ
แห่งความสัมพันธ์ ”
(สกอตด์  เฮย์เดน ผู้อำนวยหลักสูตรและการสอน โรงเรียนประชาคมนานาชาติ
กรุงเทพฯ (ICS))

“หนังสือเล่มนี้เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐ เพื่อให้เกิดสันติสุขและการ
คืนดีกันท่ามกลางพี่น้องคริสเตียนและผู้ที่แสวงหาความจริงของพระเจ้า ข้าพเจ้า
ได้รับพรเป็นอย่างมาก เมื่อได้เห็นอำนาจแห่งพระวจนะการทรงนำผ่านการอธิษฐาน
และความรักของพระเจ้าผ่านเรื่องราวต่างๆในหนังสือเล่มนี้”
(กรองกาญจน์  ติยะธะ  ทนายความ)

“หนังสือเล่มนี้สำคัญมากสำหรับทั้งคริสตจักรและประเทศในปัจจุบันนี้…หนังสือ
เล่มนี้จะช่วยส่วนตัวท่านรู้จักวิธีการแก้ไขความขัดแย้งและการช่วยเหลือผู้อื่นให้
คืนดีกันได้อย่างไร”
(เกรก  นิโคลสัน พันธกิจโลกการประกาศนานาชาติ และผู้ประสานงานต่าง
ประเทศ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย)

สารบัญ
ตอนที่ 1 จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า
1. ความขัดแย้งตระเตรียมโอกาส
2. อยู่อย่างสันติ
3. ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำการดี

ตอนที่ 2 จงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่าน
4. คุ้มที่จะทะเลาะกันจริงๆหรือ?
5. ความขัดแย้งเริ่มต้นจากในจิตใจ
6. การสารภาพนำมาซึ่งเสรีภาพ

ตอนที่ 3 จงฟื้นฟูความสัมพันธ์ขึ้นใหม่อย่างอ่อนสุภาพ
7. แค่ระหว่างคุณสองคนเท่านั้น
8. พูดความจริงด้วยความรัก
9. นำคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย

ตอนที่ 4 จงไปและคืนดี
10. ยกโทษเหมือนดังที่พระเจ้าทรงยกโทษคุณ
11. เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นด้วย
12. เอาชนะความชั่วด้วยความดี

บทสรุป และคำปฏิญาณของผู้สร้างสันติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 × 2.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ผู้สร้างสันติ”