Loading...

50 เหตุผลที่พระเยซูมาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

150.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9786167860312

จำนวน :  168 หน้า

ผู้เขียน  :  จอห์น ไพเพอร์

ผู้แปล  :  รุจิรา และ เดวิด โวทเบิร์ก

สำนักพิมพ์  :  กนกบรรณสาร OMF

 

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

50 เหตุผลที่พระเยซูมาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา (พิมพ์ครั้งที่1)

FIFTY REASONS WHY JESUS CAME TO DIE

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเข้าใจ ความหมาย และ จุดประสงค์

ของการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ในแง่มุมที่ละเอียดลึกซึ้งและกว้างไกลยิ่งขึ้น

เมื่อเราเข้าใจในความหมายเหล่านี้แล้ว เราจะเลิกสนใจกับคำถามเดิมๆ ที่ว่า “มนุษย์คนใดที่นำความตายมาสู่พระเยซู”

แต่จะให้ความสำคัญกับคำถามซึ่งเป็นคำตอบในตัวเองอยู่แล้ว นั่นก็คือ “ความตายของพระเยซูนำอะไรมาสู่มวลมนุษย์”

 

สารบัญ

50 เหตุผล : พระเยซูมาสิ้นพระชนม์เพื่อ…

 1. แบกรับพระพิโรธของพระเจ้าแทนเรา
 2. พระบิดาของพระองค์จะทรงพอพระทัย
 3. เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์และถูกทำให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อม
 4. ทำให้การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์สัมฤทธิ์ผลตามแผนการของพระเจ้า
 5. สำแดงความรักและพระคุณอันอุดมของพระเจ้าต่อคนบาป
 6. สำแดงความรักของพระองค์แก่เรา
 7. ฉีกเอกสารหนี้ที่มีคำสั่งต่างๆ ซึ่งต่อสู้และขัดขวางเรา
 8. เป็นค่าไถ่สำหรับคนจำนวนมาก
 9. ให้อภัยความบาปผิดของเรา
 10. เตรียมรากฐานให้เราถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรม
 11. ทำให้การเชื่อฟังของพระองค์บรรลุผลและกลายเป็นความชอบธรรมของผู้เชื่อ
 12. รับการลงทัณฑ์ซึ่งควรตกแก่เรา
 13. ยกเลิกการเข้าสุหนัตและพิธีกรรมต่างๆซึ่งไม่ได้เป็นพื้นฐานของความรอด
 14. นำเราไปสู่ความเชื่อและให้เรามั่นคงในความเชื่อ
 15. ชำระเราให้บริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิ และดีพร้อม
 16. ประทานมโนธรรมที่ใสสะอาดให้แก่เรา
 17. ประทานสิ่งสารพัดที่ดีสำหรับเราให้กับเรา
 18. รักษาเราให้หายจากความเสื่อมทางศีลธรรมและความเจ็บป่วยทางกาย
 19. ประทานชีวิตนิรันดร์แก่บรรดาผู้เชื่อวางใจในพระองค์
 20. ปลดปล่อยเราจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้าย
 21. นำเราคืนดีกับพระเจ้า
 22. นำเราไปถึงพระเจ้า
 23. เราจะได้เป็นของพระองค์
 24. ให้เรามีใจกล้าเข้าไปยังอภิสุทธิสถาน
 25. เป็นวิหารที่มนุษย์จะสามารถพบกับพระเจ้าได้
 26. ยุติตำแหน่งปุโรหิตแห่งพันธสัญญาเดิมแล้วทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์
 27. เป็นปุโรหิตผู้เห็นใจและช่วยเหลือเราในยามต้องการ
 28. ปลดปล่อยเราจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา
 29. ปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของบาป
 30. เราจะตายต่อบาปและดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรม
 31. เราจะตายต่อธรรมบัญญัติเพื่อจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า
 32. ช่วยให้เราสามารถอยู่เพื่อพระคริสต์ไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง
 33. กางเขนจะเป็นศูนย์กลางแห่งการโอ้อวดของเรา
 34. เราจะสามารถดำเนินชีวิตโดยความเชื่อในพระองค์
 35. ประทานความหมายที่แท้จริงให้แก่การสมรส
 36. สร้างประชากรผู้มีใจกระตือรือล้นที่จะทำการดี
 37. เรียกเราให้เลียนแบบอย่างจากพระองค์ในเรื่องความถ่อมใจและความรักอันสูงส่ง
 38. สร้างกองทัพผู้ติดตามจาผู้ที่ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว
 39. ปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของความกลัวตาย
 40. เราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ทันทีที่สิ้นลมหายใจ
 41. เป็นหลักประกันให้แก่การเป็นขึ้นจากตายของเรา
 42. ปลดพวกภูตผีที่ครอบครองและพวกภูติผีที่มีอำนาจ
 43. ปลดปล่อยฤทธานุภาพของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในข่าวประเสริฐ
 44. ทำให้การเป็นสัตรูกันของเชื้อชาติทั้งหลายหมดสิ้นไป
 45. ไถ่คนจากทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกชนชาติและทุกประชาชาติ
 46. รวบรวมลูกแกะทั้งหมดของพระองค์จากทั่วทุกมุมโลก
 47. ช่วยกู้เราให้รอดพ้นจากการพิพากษาครั้งสุดท้าย
 48. ให้ได้มาซึ่งความชื่นชมยินดีของพระองค์และของเรา
 49. พระองค์จะได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎ
 50. แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดก็ถูกกำหนดไว้โดยพระเจ้าเพื่อให้เกิดผลดี

 

คำอธิษฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 กรัม
ขนาด 21 × 14.2 × 1 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “50 เหตุผลที่พระเยซูมาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา”