Loading...

โครงร่างคำเทศนา เพื่อประกอบการเทศนาและการสอน เล่ม 8

290.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786168100134

จำนวน : 248 หน้า

ผู้เขียน : ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

โครงร่างคำเทศนา เพื่อประกอบการเทศนาและการสอน เล่ม 8

การเทศนาเป็นทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” คือต้องมีทั้งการศึกษาค้นคว้า เพื่อความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าและนำเอาบทเรียนฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์ตอนนั้นๆออกมาสั่งสอน

 

หนังสือโครงร่างคำเทศนา เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเพื่อช่วยนักเทศน์หรือครูสอนพระคัมภีร์ในการศึกษาค้นคว้าและเป็นแนวทางเพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป บ่อยครั้งโครงร่างคำเทศนาของนักเทศน์คนอื่นๆจะช่วยให้เกิดมุมมองที่ต่างออกไปในพระคัมภีร์ตอนที่เรากำลังศึกษาเพื่อเตรียมคำเทศนา บางครั้งบทเรียนหรือการประยุกต์ก็อาจจะมีความเหมาะสมกับผู้ฟังของเรา…

 

สารบัญ

บทนำ
1. Level Up ก้าวหน้า (ฮีบรู 11:8-9; ปฐมกาล 12:1-6)
2. สาเหตุที่ไม่ Level Up (ปฐมกาล 13)
3. Level Up ของอับราฮัมและการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิง (ปฐมกาล 22)
4. Level Up ความเชื่อ (กิจการ 3:11-16)
5. Level Up ในเรื่องพระคุณของพระเจ้า (สดุดี 103)
6. Level Up ในเรื่องความรัก (มาระโก 12:30-31)
7. Level Up ในเรื่องตะลันต์ (มัทธิว 25:14-30)
8. Level Up ในเรื่องความไว้วางใจพระเจ้า
9. Level Up ในการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า (มัทธิว 4:1-10) )
10. จับปลาได้ 153 ตัว (ยอห์น 21:1-14)
11. Level Up ในเรื่องการสำนึกในพระคุณ (สดุดี 107)
12. การมีส่วนร่วม ความรัก ความรู้ วิจารณญาณ และเป้าหมายของการมีชีวิต (ฟีลิปปี 1)
13. Level Up ในการดำเนินชีวิตให้สมกับพันธกิจ แห่งข่าวประเสริฐ (ฟิลิปปี 1:27-30)
14. Level Up ในการมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ (ฟิลิปปี 1:20-30)
15. Level Up ในเรื่องความตายฝ่ายเนื้อหนัง (ฟิลิปปี 1:21)
16. เพิ่มกำลังฝ่ายวิญญาณ (เอเฟซัส 6:10-20)
17. สตรีที่รับใช้อย่างโดดเด่น (ผู้วิจฉัย 4:4-5)
18. ใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้อย่างไม่ถูกต้อง (2 พงศ์กษัตริย์ 20:1-19)
19. ในเวลาของพระเจ้า
20. การมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐ (ฟิลิปปี 1:3)
21. ข่าวประเสริฐที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง (2 โครินธ์ 5:17; โรม 12:2; ฟีเลโมน 1-25)
22. ขยายและเพิ่มพูนศักยภาพ (ลูกา 5:1-11)
23. ความปลาบปลื้มยินดี ร่วมสามัคคีธรรม และความสว่าง (1 ยอห์น 1)
24. ความจริงที่คริสเตียนทุกคนต้องรู้ (1 ยอห์น 2:1-6)
25. รักต้องห้าม (1 ยอห์น 2:12-17)
26. ของขวัญที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ (ยากอบ 1:17)
27. ของขวัญให้พระเยชู (มัทธิว 2:10-11)
28. พระเยซูคือของขวัญจากพระเจ้า (ยอห์น 3:16)
29. Keep the main thing the main thing (มาระโก 10:11-27)
30. เผชิญหน้ากับซาตาน (มัทธิว 4:1-11)
31. เตรียมตัวเพื่อพบกับพระเจ้า (อาโมส 4:4-13)
32. อาดัมเผชิญหน้ากับพระเจ้า (ปฐมกาล 1:27-283 3:8-13)
33. มารีย์และโยเชฟเผชิญหน้ากับพระเจ้า (ลูกา 1:26-38; มัทธิว 1:18-25)
34. คาอินเผชิญหน้ากับพระเจ้า (ปฐมกาล 4:1-16)
35. พระเจ้าเผชิญหน้ากับเศคาริยาห์ (ลูกา 1:5-25)
36. พระเจ้าเผชิญหน้ากับโนอาห์ (ปฐมกาล 6:13-22)
37. ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเผชิญหน้ากับพระเยซู (มัทธิว 3.13-17)
38. เผชิญหน้ากับพระเจ้าที่บาเบล (ปฐมกาล 11:1-9)
39. อับราฮัมเผชิญหน้ากับพระเจ้า #1 (ปฐมกาล 12: 1-3)
40. อับราฮัมเผชิญหน้ากับพระเจ้า #2 (ปฐมกาล 12:1-3)
41. อับราฮัมเผชิญหน้ากับพระเจ้า #3 (ปฐมกาล 18)
42. ต้อนรับปีใหม่ (โยชูวา 5)
43. คนแบบไหนที่พระเจ้าทรงมองหาและทรงใช้ (อิสยาห์ 6:1-9)
44. พระเยชูทรงเผชิญหน้ากับสาวกของพระองค์ด้วยแบบอย่างแห่งความรักและความถ่อมใจ (ยอห์น 13:1-20)
45. Holy Week เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างมีชัยชนะ (มัทธิว 21:1-11)
46. เผชิญหน้ากับพระเยซูบนกางเขน (ยอห์น 19:29-30)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 384 กรัม
ขนาด 22.7 × 15.0 × 1.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “โครงร่างคำเทศนา เพื่อประกอบการเทศนาและการสอน เล่ม 8”