เข้าใจพระวจนะ

230.00 ฿

ราคา:

230.00 บาท

สถานะสินค้า:

ในสต็อค

รหัสสินค้า:

9001004000370

ผู้เขียน:

ดาเนียล เอ็ม. โดริอานิ

ผู้แปล:

จำนวนหน้า : 

ลีลา ตั้งนรารักษ์

315 หน้า

สำนักพิมพ์:

พระคริสตธรรมกรุงเทพ BBS

มีสินค้า

รายละเอียด

เข้าใจพระวจนะ (พิมพ์ครั้งที่2)

“เข้าใจพระวจนะ”       Getting the Message

วิธีการตีความหมายและการประยุกต์ใช้พระคัมภีร์

เป็นหนังสือดีและมีคุณค่าอีกเล่มหนึ่ง ผู้เขียน ดาเนียล โดริอานิ ได้ให้หลักและวิธีตีความหมายพระคัมภีร์พร้อมทั้งรูปแบบ การประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เชื่อว่าผู้อ่านจะได้รับพระพรจากหนังสือเล่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รักการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว ครูรวีวารศึกษาที่ต้องเตรียมการสอน ศิษยาภิบาล นักเทศน์ ทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจพระวจนะอย่างถ่องแท้ เพื่อการเทศน์ และการสอนจะมีประสิทธิภาพ

ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

ผู้อำนวยการพระคริสตธรรมกรุงเทพ

สารบัญ 

คำนำ      5

1. บทนำ        9

2. สังเกตว่าอะไรอยู่ที่นั่น        27

3. บริบทเกี่ยวกับการเขียน           47

4. บริบทเกี่ยวกับประวัติศาสตร์           65

5. การวิเคราะห์เรื่องบรรยาย          87

6. การวิเคราะห์คำพูด/บทสนทนา       109

7.การแก้ปัญหา              132

8. พัฒนาใจความสำคัญ         148

9. ความท้าทายของการประยุกต์ใช้          167

10. ฝึกฝนการประยุกต์ใช้           186

11. ใคร่ครวญจุดสำคัญของเนื้อหา                  210

12. ใคร่ครวญงานแห่งการทรงไถ่  จุดสำคัญของพระวจนะ                    229

13. เริ่มลงมือทำ       252

ภาคผนวก 1 : ตัวอย่างบทเรียน         259

ภาคผนวก 2 : การเลือกเนื้อหา        276

ภาคผนวก 3 : การประยุกต์ใช้ตามประเภทของงานเขียนในพระคัมภีร์  286

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 21 × 14 × 1.7 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เข้าใจพระวจนะ”