Loading...

พลังประจำวัน

65.00 ฿

รหัสสินค้า : 9001004005580

จำนวน : 142 หน้า

สำนักพิมพ์ : คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

 

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

พลังประจำวัน
มกราคม-เมษายน 2021

ฉบับที่ 185
ISSN 0857-3557

ครบรอบ 50 ปี
คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

พลังประจำวัน-Daily Bread

พลังประจำวัน คืออะไร?
พลังประจำวันเป็นหนังสือที่มีจุดประสงค์เพื่อหนุนนำให้คุณได้สดับฟังพระเจ้า
ในขณะที่คุณอ่านพระคัมภีร์ หากคุณเคยตั้งคำถามว่า
“พระคัมภีร์ข้อนี้สัมพันธ์กับชีวิตของฉันในวันนี้อย่างไร?”
“พระคัมภีร์บริบทนี้จะทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปได้อย่างไร?”
ถ้าเป็นเช่นนี้ ขอให้คุณอ่านต่อไป…

ทำไมจึงต้องอ่านพระคัมภีร์?
การอ่านพระคัมภีร์ คือ การพัฒนาสัมพันธภาพของเรากับพระเจ้า โดยพึ่ง
ในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะทรงช่วยเราในขณะที่อ่าน
พระวจนะของพระเจ้า และจะทรงช่วยเราในการเผชิญกับการท้าทายจากพระเจ้า
ที่มาถึงเราตรงนี้ พระองค์จะทรงชี้นำเราไปถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นศูนย์กลาง
ของพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเรา พระองค์คือผู้ที่ทรงสำแดงให้เรารู้ว่าพระเจ้า
ทรงเป็นใคร

ทำไมจึงต้องอ่านพระคัมภีร์?
เราทุกคนต่างก็มีเครื่องมือบางอย่างเพื่อช่วยในการอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน
พระธรรมบางตอนที่เป็นบทประพันธ์ร้อยกรอง ร้อยแก้ว ประวัติศาสตร์และวิวรณ์
(การทรงเปิดเผยของพระเจ้า) หรือเป็นคำอุปมาอุปไมย และบทสุภาษิต จำเป็น
ต้องมีการอรรถาธิบาย เพื่อเราจะเข้าใจในสาระได้อย่างถ่องแท้ เนื้อหาในหนังสือ
พลังประจำวันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัย
เรามั่นใจว่าคุณจะได้รับการท้าทาย ได้รับการหนุนใจและได้รับการดลใจจากพระเจ้า
ที่ทรงใช้หนังสือเล่มนี้ตรัสเข้าไปในชีวิตคุณ

สารบัญ
1.บรรณาธิการ หน้า 3
2.พลังประจำวัน หน้า 4
3.หนังสือพลังประจำวันใช้อย่างไร? หน้า 6

4.เอเฟซัส 1-6 เป็นตัวคุณเอง! หน้า 7
5.ปฐมกาล 28-35 ครอบครัวสุขสันต์ หน้า 27
พระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตย์
6.กิจการ 5-8 หยุดไม่ได้ หน้า 43
7.มาลาคี พระองค์ผู้ทรงซื่อสัตย์ หน้า 59
8.มาระโก 3-6 เปลี่ยนแปลงโลก หน้า 65
9.ผู้วินิจฉัย 2-16 วีรบุรุษและผู้ร้าย หน้า 81
10.มาระโก 14-16 การแสดงต้องดำเนินต่อไป หน้า97
11.โอบาดีห์ ฮาบากุก นาฮูม สรรเสริญพระเจ้าแม้ยามโศกเศร้า หน้า 113
12.มาระโก 6-10 ร่วมเดินทางไปกับพระเยซู หน้า 125

13.ใบสมัครสมาชิก พลังประจำวัน หน้า 144

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 170 g
ขนาด 18.5 × 13.0 × 0.7 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พลังประจำวัน”