Loading...

พระเยซูคือใคร

45.00 ฿

รหัสสินค้า :  9001004004682

จำนวน  :  190  หน้า

ผู้เขียน   :  เอลตัน จี. ฮิล

สำนักพิมพ์  :  สพป. ICI

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

ถ้าท่านต้องการ…

– มั่นใจว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า

– ยอมรับเอาพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินชีวิตทุกๆ ด้าน

– รู้จักการใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

บทเรียนเล่มนี้ช่วยท่านได้ เพราะเป็นบทเรียนที่จะแนะนำท่านให้ศึกษาเกี่ยวกับพระคริสตธรรมคัมภีร์

ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งจนสามารถนำเอาพระวจนะของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ซึ่งเนื้อหาของบทเรียนนี้จะยืนอยู่บนพื้นฐานคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์

 

สารบัญ

คุยกันก่อน

บทที่ 1   พระเยซูคือใคร

บทที่ 2   พระเยซูคือผู้เสด็จมาตามพันธสัญญาของพระเจ้า

บทที่ 3   พระเยซูคือพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า

บทที่ 4   พระเยซูคือพระเจ้าผู้รับสภาพเปปปปป็นมนุษย์

บทที่ 5   พระเยซูคือองค์สัจธรรม

บทที่ 6   พระเยซูคือแสงอรุณแห่งชีวิต

บทที่ 7    พระเยซูคริสต์คือแพทย์ผู้ประเสริฐและผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

บทที่ 8    พระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอด

บทที่ 9    พระเยซูคือผู้มีชัยเหนือความตายและทรงพระชนม์อยู่

บทที่10    พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 g
ขนาด 17.9 × 11.2 × 1.2 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พระเยซูคือใคร”