Loading...

มัทธิว 1-10 (เล่มที่ 1)

280.00 ฿

รหัสสินค้า  : 9786168100028

 

จำนวน    : 242 หน้า

ผู้เขียน   : สมใจ รักษาศรี ศจ.ดร.

สำนักพิมพ์   :   ศูนย์พัฒนาความเชื่อและการดำเนินชีวิต FBC

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

The Gospel Of Matthew 1-10 (เล่ม1)

แม้พระกิตติคุณมัทธิวได้รับการขนานนามว่าเป็น “พระกิตติคุณของคนยิว”

เพราะเขียนขึ้นสำหรับคนยิวโดยเฉพาะ แต่กระนั้นพระกิตติคุณเล่มนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากสำหรับ

ผู้อ่านที่ไม่ใช่ยิวด้วยเช่นกัน

 

พระกิตติคุณมัทธิว

มัทธิวได้เรียบเรียงเรื่อวราวเกี่ยวกับพระเยซูขึ้นสำหรับชาวยิว (ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่าพระกิตติคุณ)

เพื่อชี้แจงให้ชาวยิวเห็นว่าพระเยซูคือ พระเมสสสิยาห์ ที่พระคัมภีร์เดิมได้กล่าวและที่พวกเขากำลังรอคอยอยู่

พระเยซูนี้คือผู้ที่ทำให้คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมสำเร็จ (10:16,15:14)

มีความพิเศษหลายๆ อย่างในพระกิตติคุณเล่มนี้ เช่น เป็นหนังสือเล่มแรกในพระคัมภีร์ใหม่

เป็นพระกิตติคุณหนึ่งในสองเล่มที่เรียบเรียงโดยอัครสาวก เป็นรอยต่อหรือสะพานเชื่อมระหว่างยุคเก่า (พระคัมภีร์เดิม)

และยุคใหม่ (พระคัมภีร์ใหม่) และเป็นหนังสือที่ผู้เขียนพระคัมภีร์คนอื่นๆ นำไปอ้างอิงมากที่สุดเพียงเล่มเดียว

ที่กล่าวถึงคริสตจักร

 

สารบัญ

บทนำ

 • พระกิตติคุณ
 • พระกิตติคุณสัมพันธ์
 • ผู้เขียน
 • จุดประสงค์ในการเขียน
 • วันเวลาและสถานที่เขียน
 • หลักข้อเชื่อในพระกิตติคุณมัทธิว
 • ลักษณะพิเศษ
 • เนื้อหาโดยย่อ
 • โครงเรื่อง

 

แนะนำพระราชา (1:1-4:11)

บรรพบุรุษของพระราชา (1:1-17)

การกำเนิดของพระราชา (1:18-2:23)

 • การกำเนิด (1:18-25)
 • วัยเด็กของพระเยซู (2:1-12)
 • พระเยซูในอียิปต์ (2:13-18)
 • พระเยซูในนาซาเร็ธ (2:19-23)

 

ทูตของพระราชา (3:1-12)

พระเจ้าทรงยอมรับพระราชา (3:13-4:11)

 • ด้วยพิธีบัพติศมา (3:13-17)
 • โดยการทดลอง (4:1-11)

 

พระราชาสื่อสารกับคนของพระองค์ (4:12-7:29)

ช่วงแรกของการประกาศ (4:12-25)

 • คำเทศนาของพระองค์ (4:12-17)
 • ทรงเรียกสาวก (4:18-22)
 • พระราชกิจของพระเมสสิยาห์ (4:23-25)

 

การดำเนินต่อไป (5:1-7:29)

 • อาณาจักรของพระเจ้า (5:1-16)

 

ก. ลักษณะของอาณาจักร (5:1-12)

ข. อิทธิพลของสาวก (5:13-16)

 • เนื้อหาที่พระเยซูประกาศ (5:17-20)
 • สิ่งที่ทดแทน-คำสอนของพระเยซู (5:21-7:6)

 

ก.การปฏิเสธประเพณีของฟาริสี (5:21-48)

 • ความโกรธ (5:21-26)
 • การล่วงประเวณี (5:27-30)
 • การหย่าร้าง (5:31-32)
 • การสาบาน (5:33-37)
 • การตอบโต้ (5:38-42)
 • ความรัก (5:43-48)

 

ข.การปฏิเสธพฤติกรรมของฟาริสี (6:1-7:6)

 • คำสอนในเรื่องการทำทาน (6:1-4)
 • คำสอนในเรื่องการอธิษฐาน (6:5-15)
 • คำสอนในเรื่องการถืออดอาหาร (6:16-18)
 • คำสอนในเรื่องทรัพย์สมบัติ (6:19-24)
 • คำสอนเรื่องการกระวนกระวาย (6:25-34)
 • คำสอนเรื่องการกล่าวโทษ (7:1-6)

 

ข้อเรียกร้องสำหรับผู้ฟังคำสอน (7:7-29)

 • หนุนใจให้อธิษฐาน (7:7-12)
 • ประตูคับแคบ (7:13-14)
 • ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ (7:15-20)
 • ผู้เชื่อเทียมเท็จ (7:21-23)
 • การสร้างรากฐานชีวิต (7:24-29)
 • สิทธิอำนาจของพระเยซู (7:28-29)

 

ความน่าเชื่อถือของพระราชา (8:1-10:42)

ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือโรคร้าย (8:1-15)

 • โรคเรื้อน (8:1-4)
 • การรักษาคนง่อย (8:5-13)
 • ความป่วยไข้ (8:14-15)

 

ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือผีร้าย (8:1-15)

ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือมนุษย์ (8:18-22, 9:9)

ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติ (8:23-27)

ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะให้อภัยบาป (9:1-8)

ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมเนียมดั้งเดิม (9:10-17)

 • มัทธิวจัดงานเลี้ยงให้พระเยซู (9:10-13)
 • ปัญหาการถืออดอาหาร (9:14-17)

 

ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือความตาย (9:18-26)

ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือความมืด (9:27-31)

ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือโรคใบ้ (9:32-34)

ทรงมีฤทธิ์อำนาจในการมอบสิทธิอำนาจ (9:35-10:42)

 • งานของพระเยซู (9:35-38)
 • คนงานของพระเยซู (10:1-4)
 • ทรงใช้อัครสาวกออกไป (10:5-15)
 • สิ่งที่จะเกิดขึ้น (10:16-23)
 • ปลอบประโลมคนทำงาน (10:24-33)
 • คำเตือนสำหรับคนรับใช้ (10:34-39)
 • คนรับใช้ได้รับรางวัล (10:40-10:42)

 

บรรณานุกรม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 368 กรัม
ขนาด 22.8 × 15.1 × 1.1 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “มัทธิว 1-10 (เล่มที่ 1)”