ผู้สร้างสันติ

200.00 ฿

รหัสสินค้า :   9786169213000

จำนวน : 399 หน้า

ผู้เขียน :   เคน แซนดี้

สำนักพิมพ์ :   ฮากิออส(มูลนิธินาซารีนทอแสงธรรม)

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

รายละเอียด

ผู้สร้างสันติ

A BIBLICAL GUIDE TO RESOLVING PERSONAL CONFLICT

คู่มือแนะนำการแก้ไขการขัดแย้งส่วนตัวตามแบบพระคัมภีร์

ประธานของพันธกิจผู้สร้างสันติ คือ เคน  แซนดี้  ได้ให้คำแนะนำการประยุกต์ใช้ตามพระคริสตธรรมคัมภีร์

 เพื่อแก้ไขความขัดแย้งกัน ซึ่งนำท่านสู่การแก้ไขความขัดแย้งจนถึงการคืนดีกัน ซึ่งนำความจริง

และการเปลี่ยนแปลงไปถึงทุกคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และพี่น้องคริสเตียนได้

“ ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในครอบครัว ในสังคม  ในประเทศ และในโลก เราจำเป็นต้องเรียนรู้จักการเป็นผู้สร้างสันติ

เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวัน หลายคนมีความตั้งใจจะเป็นผู้สร้างสันติ แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือ เคน แซนดี้  ได้นำหลักการที่อยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้กับเรา

ผมเชื่อว่าหากผู้อ่านได้ศึกษาและนำไปใช้อย่างจริงจังก็จะเห็นผลอย่างแน่นอน “

(  ศาสนาจารย์ ดร. เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการ สมาคมพระคริสตธรรมไทย )

” ผู้ที่จะยอมรับหลักการเหล่านี้เป็นส่วนบุคคล จะสามารถพบกับความกล้าหาญ ผู้ที่จะใช้หลักการเหล่านี้ให้เป็นพื้นฐานในองค์กร

ก็จะเห็นองค์กรนั้นเติบโต มีชีวิตที่ยืนหยัดอยู่ได้ ผมเคยประสบกับผลทั้ง 2 แบบนี้แล้ว นี่คือพลังแห่งพระกิตติคุณแห่งความสัมพันธ์ “

( สกอตด์  เฮย์เดน ผู้อำนวยหลักสูตรและการสอน โรงเรียนประชาคมนานาชาติ กรุงเทพฯ ( ICS )

“ หนังสือเล่มนี้เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐ เพื่อให้เกิดสันติสุขและการคืนดีกัน

ท่ามกลางพี่น้องคริสเตียนและผู้ที่แสวงหาความจริงของพระเจ้า ข้าพเจ้าได้รับพรเป็นอย่างมาก เมื่อได้เห็นอำนาจแห่งพระวจนะ

การทรงนำผ่านการอธิษฐาน และความรักของพระเจ้าผ่านเรื่องราวต่างๆในหนังสือเล่มนี้ “

( กรองกาญจน์  ติยะธะ  ทนายความ )

“ หนังสือเล่มนี้สำคัญมากสำหรับทั้งคริสตจักรและประเทศในปัจจุบันนี้…หนังสือเล่มนี้จะช่วยส่วนตัวท่านรู้จักวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง

และการช่วยเหลือผู้อื่นให้คืนดีกันได้อย่างไร

( เกรก  นิโคลสัน พันธกิจโลกการประกาศนานาชาติ และ ผู้ประสานงานต่างประเทศ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย )

สารบัญ

ตอนที่ 1 จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า

 1. ความขัดแย้งตระเตรียมโอกาส

 2. อยู่อย่างสันติ

 3. ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำการดี

ตอนที่ 2 จงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่าน

 1. คุ้มที่จะทะเลาะกันจริงๆหรือ?

 2. ความขัดแย้งเริ่มต้นจากในจิตใจ

 3. การสารภาพนำมาซึ่งเสรีภาพ

ตอนที่ 3 จงฟื้นฟูความสัมพันธ์ขึ้นใหม่อย่างอ่อนสุภาพ

 1. แค่ระหว่างคุณสองคนเท่านั้น

 2. พูดความจริงด้วยความรัก

 3. นำคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย

ตอนที่ 4 จงไปและคืนดี

 1. ยกโทษเหมือนดังที่พระเจ้าทรงยกโทษคุณ

 2. เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นด้วย

 3. เอาชนะความชั่วด้วยความดี

บทสรุป และคำปฏิญาณของผู้สร้างสันติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 21 × 14.5 × 2.5 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ผู้สร้างสันติ”