Loading...

ทำความเข้าใจภาษากรีก

รหัสสินค้า: 9786167860664 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

250.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786167860664

จำนวน : 339 หน้า

ผู้เขียน  : เอษรา โมทนาพระคุณ

สำนักพิมพ์ : กนกบรรณสาร OMF

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

แบบเรียนภาษากรีกของพันธสัญญาใหม่ สำหรับผู้เริ่มเรียน

ท่านเคยสงสัยไหมว่า วิทยากรรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร ?

.

ส่วนหนึ่งของคำตอบก็คือ พวกเขาวิเคราะห์พระธรรมเหล่านี้

จากภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาเดิมของพันธสัญญาใหม่

แม้ผู้อ่านพระคัมภีร์ฉบับแปลจะสามารถได้เนื้อหาสำคัญ

ของพระธรรมแต่ละตอน (เหมือนดูโทรทัศน์ขาวดำ)

แต่ผู้ที่สามารถวิเคราะห์จากภาษาเดิมได้

จะได้สีสันและภาพที่ครบถ้วนมากกว่า (เหมือนดูโทรทัศน์สี)

.

ตำราภาษากรีกเบื้องต้นเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายในการ

ช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้จักไวยากรณ์พื้นฐานของภาษากรีก

เพื่อพวกเขาจะสามารถเริ่มอ่านและศึกษาจากพันธสัญญาใหม่

ฉบับภาษากรีก ตลอดจนกระทั่งใช้ประโยชน์จากคู่มือประเภทต่างๆ

ในการวิเคราะห์ศึกษาเนื้อหาศึกษาเนื้อหาของพันธสัญญาใหม่ได้

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่าน “อุตส่าห์สำแดง”ตนกว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว

เป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง ”

(2 ทธ. 2:15)

.

สารบัญ

บทที่ 1  ตัวอักษรและความหมายต่างๆ

บทที่ 2  แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องกาล, วาจก และมาลาในภาษากรีก The Present Active Indicative

บทที่ 3  แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการก, คำนามในรูปผันคำนามประเภทที่2, ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประโยคและ Movable ν

บทที่ 4  คำนามในรูปผันคำนามประเภทที่ 1

บทที่ 5  คำคุณศัพท์ในรูปผันคำนามประเภทที่ 1 และที่ 2, รูปผัน

และวิธีใช้คำนำหน้านาม, คำคุณศัพท์ในตำแหน่ง Attributive

และตำแหน่ง Predicate, การใช้คำคุณศัพท์ทำหน้าที่เหมือนคำนาม

บทที่ 6  คำบุพบท, คำนามปุลลึงค์ของรูปผันคำนามประเภทที่ 1

บทที่ 7  คำที่ระบุถึงการเปรียบเทียบความแตกต่าง, บุรุษสรรพนาม,

Present Indicative ของ ∈ίμι

บทที่ 8 กฎเกณฑ์เพิ่มเติมในการใช้  αύτος , นิยมสรรพนาม

บทที่ 9  Present Middle และ Passive Indicative, การใช้ ύττο และการก Ablative

ในการบ่งบอกเกี่ยวกับบุคคลผู้กระทำ, การใช้การก Instrumental ในการบ่งบอกวิธีการ,

ความหมายของคำกริยาที่เกิดจากการรวมคำบุพบทเข้ากับคำกริยา (Compound Verbs),

การใช้การกต่างๆกับคำกริยา, ตำแหน่งของ ού

บทที่ 10 Imperfect Active Indicative, โครงสร้างของ Imperfect,

Imperfect Indicative ของ ∈ίμι

บทที่ 11  Imperfect Middle Indicative, Imperfect Passive Indicative

การใช้ประธานพหูพจน์นปุงสกลึงค์กับคำกริยาเอกพจน์,

การใช้ ούδ∈, วิธีการใช้ και (เพิ่มเติม)

บทที่ 12  Future Active Indicative, Future Middle Indicative

Principal Parts ของคำกริยา, Future Indicative ของ ∈ίμι

บทที่ 13   First Aorist Active Indicative และ First Aorist Middle Indicative

บทที่ 14   Second Aorist Active Indicative และ Second Aorist Middle Indicative

บทที่ 15   Aorist Passive Indicative และ Future Passive Indicative

บทที่ 16  คำนามในรูปผันคำนามประเภทที่ 3

บทที่ 17  รูปผันและวิธีใช้ Present Participles

บทที่ 18  First และ Second Aorist Active และ Middle Participles,

การใช้ Aorist Participles

บทที่ 19   Aorist Passive Participles, The Genitive Absolute

บทที่ 20  The Infinitives, Infinitive ที่มีและไม่มีคำนำหน้านาม,

Indirect Discourse, วิสามานยนาม

บทที่ 21 ปริกัลปมาลา (Subjunctive Mood), การใช้ ίνα

ประโยคข้อแม้ (Conditional Sentences)

บทที่ 22 คำกริยาที่เกิดการรวมสระขึ้น : ลงท้ายด้วย -∈ω (Contract verbs in ∈ω)

บทที่ 23 คำกริยาที่เกิดการรวมสระขึ้น : ลงท้ายด้วย -αω และ -оω

คำนามในรูปผันคำนามประเภทที่ 3 (เพิ่มเติม), คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -η และ ∈ς

บทที่ 24  Future และ First Aorist Active และ Middle Liquid Verbs

คำสรรพนามที่แสดงการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Reciprocal Pronouns)

และสรรพนามสะท้อนกลับ (Reflexive Pronouns)

บทที่ 25  มาลาบังคับ (The Imperative Mood), คำสั่งห้าม , การกที่ใช้ในการบ่งบอกเกี่ยวกับเวลา, วิธีใช้ ττας , ττσα , τταν และ όλος

บทที่ 26  ตัวเลขแสดงจำนวนและตัวเลขแสดงลำดับ,  ού และ μη  ในคำถามที่ใช้ Indicative,

การใช้คำปฏิเสธ, การใช้ Accusative ในการบ่งบอกขอบเขตพื้นที่,

การใช้วลีบุพบทในตำแหน่ง Attributive และการใช้เหมือนคำนาม,

การใช้ Genitive ในการบ่งบอกความสัมพันธ์

บทที่ 27  สรรพนามที่ใช้เป็นคำถาม, สรรพนามที่ไม่กำหนดแน่ชัด, สัมพันธสรรพนาม,

สัมพันธสรรพนามที่ไม่กำหนดแน่ชัด, คำถามโดยอ้อม, อนุประโยคข้อแม้,

Subjective Genitive และ Objective Genitive

บทที่ 28  The Perfect Tens, Second Perfect ของคำกริยาบางคำ,

The Pluperfect Tense และ Future Perfect Tense

บทที่ 29  การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์, การเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษณ์,

คำคุณศัพท์ที่มีตัวเลขลงท้ายเพียง 2 รูป, วิธีการบ่งบอกการเปรียบเทียบ,

การใช้การก Instrumental ในการบ่งบอกวิธี, การสร้างคำกริยาวิเศษณ์จากคำคุณศัพท์,

วิธีการใช้ Accusative (เพิ่มเติม), คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ,

อนุประโยคบ่งบอกจุดประสงค์แง่ลบ และการใช้ μη ในเชิงสันธาน

บทที่ 30  คำกริยาในตระกูล μι , รูปผันของ διδωμι , Second Aorist ของ γινωσκαω ,

ความหมายเพิ่มเติมของ γαρ , การใช้ ότι

บทที่ 31  รูปผันของคำกริยาตระกูล -μι : τιθημι , άΦιημι ,

การใช้คำนำหน้านาม, การใช้ έως

บทที่ 32  รูปผันของคำกริยาตระกูล -μι : τιθημι , Φημι , Second Aorist ของ βαινω ,

ประโยคข้อแม้ประเภทที่ 2 , การใช้ γινομαι และ μη γ∈νοιτο ,

The Optative Mood

ภาคผนวกที่ 1  ประมวลรูปผันหลักของคำกริยาสำคัญบางคำ

ภาคผนวกที่ 2  ประมวลรูปผัน (Paradigms)

ภาคผนวกที่ 3  ประมวลคำศัพท์ภาษากรีก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 21.0 × 14.5 × 1.8 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ทำความเข้าใจภาษากรีก”