Loading...

ซีรีย์ ปฐมกาลเพื่อวันนี้

55.00 ฿

รหัสสินค้า : 9001004000318

จำนวน : 47 หน้า

ผู้เขียน : แอนดี แม็คอินทอช

สำนักพิมพ์ : บริษัท บริดจ์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

 

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซีรีย์ ปฐมกาลเพื่อวันนี้

ความขัดแย้งระหว่างทฤษฎีพระเจ้าสร้างโลกและ

ทฤษฎีวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับสังคมปัจจุบัน

ศาสตร์จารย์แม็คอินทอช เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มองไม่เห็นความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์

และเหตุการณ์ต่างๆ ในการทรงสร้างที่บันทึกไว้ในหนังสือปฐมกาล เขาเชื่อว่าหลักแรกของพระคัมภีร์
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม และพื้นฐานความเชื่อเหล่านี้ภายในโบสถ์ได้ถูกทฤษฎีวิวัฒนาการ

ที่ผิดพลาดนี้กัดกร่อนมาตลอด หนังสือเล่มนี้กัดกร่อนมาตลอด หนังสือเล่มนี้โต้แย้งจากความแม่นยำแท้จริง

ของหนังสทอปฐมกาลนี้กัดกร่อนมาตลอด หนังสือเล่มนี้โต้แย้งมาจากความแม่นยำแท้จริงของหนังสือปฐมกาล

ในปฐมกาลในพระคัมภีร์ เราจะพบว่าหลักข้อเชื่อพื้นฐานทั้งหลายของคริสเตียนนั้นล้วนก่อกำเนิดมาจาก

ปฐมกาลบทที่ 1-11 ซึ่งได้ให้ข้อสนับสนุนสำคัญๆในความขัดแย้งระหว่างทฤษฎีพระเจ้าทรงสร้างโลกกับทฤษฎี

วิวัฒนาการ หนังสือเล่มนี้ยังเขียนขึ้นในแบบที่ช่วยให้ผู้ที่ไม่ใช่นักวิทยาศาตร์สามารถเข้าใจได้ง่ายๆด้วย

ภาระใจของศาสตราจารย์แม็คอินทอช คือ การที่จะเห็นเรื่องราวการทรงสร้างนั้นจะไม่เป็นเพียงหัวข้อหนึ่งซึ่ง

ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิต การฟื้นฟูของคริสเตียนที่แท้จริงในโลกตะวันตกที่ทำลังเสื่อมโทรมทุกวันนี้

จะไม่มีททางเกิดขึ้นได้หากเราไม่กลับไปเชื่อในพระคำพระเจ้าตามที่พระองค์บอกไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มต้น

เกี่ยวกับผู้เขียน 

แอนดี แม็คอินทอช ซึ่งมีปริญญาพ่วงท้ายมากมาย อาทิ Dsc. FIMA, Cmath, FEI, Ceng, FinstP, MIGEM,

FRAeS ท่านเป็นศาสตราจารย์สาขา Thermodynamics (ความร้อนกับพลังงานกลวิทยา) และทฤษฎีการสันดาป

แห่งมหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ ท่านทำการวิจัยเป็นอาชีพดดยมีผลงานทางวิทยาศาสตร์มายาวนาน

ในด้านคณิตศาสตร์ การสันดาปและการบิน ทั้งในสถาบันวิชาการและหน่วยงานรัฐบาล ปัจจุบันแอนดีเป็น

ศาสตราจารย์รับเชิญที่มหาวิทยาละยลีดส์ ท่านสมรสและมีบุตรธิดาสามคน หลานหกคน แอนดีเดินทางไปบรรยาย

ทั้งในอังกฤษและตามประเทศต่างๆ ในเรื่องความสำคัญของต้นกำเนิดสิ่งมีชีวิต ผลงานวิจัยทางวิชาการในปีหลังๆ

ได้นำท่านไปสู่ชีวิตการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องแมลงตด (ด้วงชนิดหนึ่ง) โดยเรียนรู้จากการลอกเลียน

แบบสิ่งมีชีวิตเพื่อค้นหาคำตอบด้านวิศกรรมจากธรรมชาติงานวิจัยนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบ

อันซับซ้อนของแมลงด้วง ซึ่งนำไปสู่เทคโนโลยีสเปรย์แบบใหม่ที่ใช้ทำสเปรย์เชื้อเพลิงเพื่อนการสันดาป

สเปรย์ยา รวมทั้งเครื่องดับเพลิง

 

สารบัญ 

คำนำสำนักพิมพ์ 3

คำนำสำหรับตีพิมพ์ครั้งแรก 11

คำนำสำหรับตีพิมพ์ครั้งที่สอง 13

คำนำสำหรับตีพิมพ์ครั้งที่สาม 15

คำนำสำหรับตีพิมพ์ครั้งที่สี่ 17

คำนำสำหรับตีพิมพ์ครั้งที่ห้าและหก 17

บทที่ 1 ปฐมกาลและรากฐาน 20

บทที่ 2 ปฐมกาลและวิทยาศาสตร์ 25

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 150 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.6 × 0.8 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ซีรีย์ ปฐมกาลเพื่อวันนี้”