Loading...

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ใหม่ : วิวรณ์

250.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786169311102

จำนวน : 276 หน้า

ผู้เขียน : เจ. เกลน มอร์ริส

ผู้แปล : ดารณี ประดับชนานุรัตน์

จัดพิมพ์โดย : โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ใหม่ :  วิวรณ์ (พิมพ์ครั้งที่1)

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมจากการบันทึกการสอนมานานกว่า 50 ปี ของท่าน

ที่อุทิศตนให้กับพันธกิจการเตรียมผู้รับใช้ในโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์

ทั้งในประเทศจีน ประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา เนื้อหาที่ท่านเขียนแสดงให้เห็นว่า

ท่านมีความรู้ในฐานะนักศาสตร์เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันเนื้อหาที่ท่านเขียน

ก็ยังแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นครูที่ดีโดยท่านสามารถที่จะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ

ด้วยภาษาที่ง่ายๆ ข้าพเจ้าเชื่อว่า ผู้อ่านจะได้รับพระพรเป็นอย่างมากจากการใช้คู่มือเล่มนี้

แต่ผู้อ่านไม่สามารถศึกษาโดยปราศจากพระคัมภีร์ เหมือนกับที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในคำนำว่า

“บทเรียนนี้จะมีคุณค่าต่อเมื่อเปิดพระคัมภีร์ควบคู่ไปด้วย”

ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน

ผู้อำนวยการโรงเรียนคริสต์ศาสตร์แบ๊บติสต์

เจ.เกลน มอร์ริส 

อาจารย์ภาษากรีก พระคัมภีร์ใหม่ ศาสศาสตร์ระบบ และประวัติศาสตร์คริสตจักร

(Th.M,Ph.D Southern Baptist Theological Seminary,Louisville,Kentucky).

Certificate in Chinese Studies,Yale University,New Haven Connecticut (1947).

เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรหลายแห่งในรัฐจอร์เจีย และเคนตั๊กกี้ (1937-1946)

ก่อนที่จะเป็นมิชชันนารีของคณะเซาเทิร์นแบ๊บติสต์ไปยังประเทศจีน

ท่านได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี North China Baptist Theological Seminary,

Shanghai,China (1949-1951)

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ (กรุงเทพฯ)

เป็นเวลา 21 ปี (1952-1973), และรักษาการ ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระคุณแบ๊บติสต์

เป็นเวลา 31 ปี (1952-1983) หลังเกษียณ ท่านได้เขียนคู่มือศึกษาใหม่หลายเล่ม

ท่านรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์จนพระเจ้าทรงรับท่านไปในปี ค.ศ.2006

สารบัญ

คำนำ

บทนำพระธรรมวิวรณ์

1.อารัมภบทและคำนำเกี่ยวกับพระเมษโปดก (1:1-20)

1.1 อารัมภบท  (1:1-8)

1) คำนำ (1:1-3)

2) คำทักทาย (1:4-8)

1.2 คำนำเกี่ยวกับพระเมษโปดก (1:9-20)

1)  การทรงเรียกและงานที่ได้รับมอบหมาย  (1:9-11)

2) นิมิตเรื่องพระคริสต์ (1:12-20)

2.พระเมษโปดกและคริสตจักรทั้งเจ็ดในเอเชียน้อย (2:1-3:22)

2.1 จดหมายถึงคริสตจักรเมืองเอเฟซัส  (2:1-7)

2.2 จดหมายถึงคริสตจักรเมืองสเมอร์นา (2:8-11)

2.3 จดหมายถึงคริสตจักรเมืองเปอร์กามัม  (2:12-17)

2.4 จดหมายถึงคริสตจักรเมืองธิยาทิรา  (2:18-29)

2.5 จดหมายถึงคริสตจักรเมืองซาร์ดิส  (3:1-6)

2.6 จดหมายถึงคริสตจักรซาร์ดิส  (3:7-13)

2.7 จดหมายถึงคริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (3:14-22)

3.พระเมษโปดกและหนังสือม้วนที่ปิดผนึกไว้ (4:1-8:5)

3.1 นิมิตเกี่ยวกับสรคค์ : บริเวณพระที่นั่งของพระเจ้า (4:1-11)

3.2 หนังสือม้วนที่ปิดผนึกไว้ (5:1-5)

3.3 สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ (5:6-14)

3.4 ตราดวงที่หนึ่ง  (ุ6:1-2)

3.5 ตราดวงที่สอง (6:3-4)

3.6 ตราดวงที่สาม  (6:5-6)

3.7 ตราดวงที่สี่ (6:7-8)

3.8 ตราดวงที่ห้า (6:9-11)

3.9 ตราดวงที่หก (6:12-17)

3.10 ตราดวงที่เจ็ด (8:1-5)

4.การเปิดเผยถึงแตรทั้งเจ็ด   (8:6-11:19)

4.1 แตรคันที่หนึ่ง  (8:6-7)

4.2 แตรคันที่สอง  (8:8-9)

4.3 แตรคันที่สาม (8:10-11)

4.4 แตรคันที่สี่ (8:12)

4.5 นกอินทรี (8:13)

4.6 แตรคันที่ห้า (9:12)

4.7 แตรคันที่หก  (9:13-21)

4.8 เหตุการณ์ที่คั่นกลาง (10:1-11:14)

4.9 แตรคันที่เจ็ด  (11:15-19)

5.พระเมษโปดกและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น (12:1-14:20)

5.1 ผู้หญิงที่มีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ (12:1-6)

5.2 ซาตานถูกปลักทิ้งลงไป  (12:7-12)

5.3 สงครามระหว่างซาตานกับผู้หญิงและบุตรชายของนาง (12:13-17)

5.4 สัตว์ร้ายจากทะเล (13:1-10)

5.5 สัตว์ร้ายจากแผ่นดิน (13:11-18)

5.6 พระเมษโปดกบนภูเขาศิโยน (14:1-5)

5.7 การเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลก   (14:6-20)

6.ขันแห่งภัยพิบัติทั้งเจ็ด (15:1-16:21)

6.1 อารัมภบท (15:1-8)

6.2 ขันใบแรก (16:1-2)

6.3 ขันใบที่สอง (16:3)

6.4 ขันใบที่สาม (16:4-7)

6.5 ขันใบที่สี่ (16:8-9)

6.6 ขันใบที่ห้า (16:10-11)

6.7 ขันใบที่หก (16:12-16)

6.8 ขันใบที่เจ็ด (16:17-21)

7.มหานครล่ม (17:1-19:5)

7.1 การพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนสำคัญ (17:1-18)

7.2 การพิพากษาลงโทษนครบาบิโลน  (18:1-19:5)

8.ชัยชนะสุดท้ายของพระเมษโปดก (19:6-10)

8.1 การมงคลสมรสของพระเมษโปดก (19:6-10)

8.2 ชัยชนะสุดท้าย  (19:11-20:15)

8.3 สวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ (21:1-22:5)

1) “พระเจ้า…สถิตกับเขา”  (21:1-4)

2) การแบ่งแยกระหว่างคนดีและความชั่ว  (21:5-8)

3) วิสุทธนคร  (21:9-21)

4) การทรงสถิตของพระเจ้าในวิสุทธนคร  (21:22-27)

5) การจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้า  (22:1-5)

8.4 ถ้อยคำส่งท้าย (22:-621)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.6 × 1.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ใหม่ : วิวรณ์”