ฉบับมาตรฐาน 2011 - English Standard Version (ภาษาไทย-อังกฤษ)